Správa IT infraštruktúry

Hlavnou úlohou nášho infraštrukturálneho tímu je podpora IT prostredia, ktoré našim partnerom poskytuje optimálnu efektivitu. Kvalita IT systému je základom prevádzkových podmienok spoločnosti a možných smerov jej vývoja, takže jej vysoká úroveň nasadenia, implementácie a údržby je vždy strategickou úlohou. Výkon našich služieb prebieha v rámci zabezpečenia kvality v transparentnej a overiteľnej forme.

Naše služby sú čiastočne zameraná na virtualizovanú IT infraštruktúru podporujúcu prevádzku operačných systémov Microsoft a Linux, návrh a údržbu databázových a aplikačných serverov. Aj kvôli tomu je jednou z našich úloh aj podpora IT prostredia mnohých spoločností, ktoré sa zaoberajú najmä aktivitami v oblasti finančných služieb.

SLUŽBY NA PODPORU IT INFRAŠTRUKTÚRY

  • Rozvoj infraštruktúry: Návrh systémovej architektúry pre vaše podnikateľské prostredie, vývoj riešení na obnovu po haváriách (DRP)
  • Infraštruktúrne operácie: Naše portfólio operačných služieb pokrýva celú infraštruktúru alebo jej časť (servery, pracovné stanice, zálohovacie systémy, siete, bezpečnostné systémy, aplikačné prostredia).

SLUŽBY NA PODPORU DATABÁZOVÉHO SERVISU


Podporné a operačné databázy a databázové aplikácie v operačnom prostredí. Naša kompetencia sa rozširuje na databázy Oracle, MS SQL a MySQL.