ISO/IEC 27001

Jednou z najdôležitejších hodnôt firiem sú informácie. V podnikaní informácie znamenajú trhovú výhodu, rozvoj. Únik alebo strata informácií môže spôsobiť vážne škody vo Vašom podnikaní. Našim cieľom je vyhnúť sa takýmto prípadom a zabezpečiť Vašu spločnosť podľa systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001).

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 stanovuje požiadavky, ktoré môže overiť certifikovať externý expert v súlade s medzinárodnými normami a normami Európskej únie.

Možný proces vývoja systému informačnej bezpečnosti:

  • Zhodnotenie situácie
  • Posudzovanie rizík bezpečnosti informácií
  • Nasadenie systému na základe schválených systémových dokumentov
  • Kontrola systému informačnej bezpečnosti,
  • Interné audity
  • Osvedčenie

Naša spoločnosť Vám pomôže so zavedením systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001) od samotného začiatku analýzy, interného autidu až do získania osvedčenia systému riadenia informačnej bezpečnosti.