IT bezpečnosť

V našej spoločnosti chápeme dôležitosť IT bezpečnosti v dnešnom digitálnom svete. Pri neustálej hrozbe kybernetických útokov je nevyhnutné mať zavedenú bezpečnostnú stratégiu na ochranu citlivých informácií a majetku vašej firmy.

Ponúkame širokú škálu IT bezpečnostných služieb, ktoré pomáhajú firmám všetkých veľkostí chrániť ich systémy a dáta. Náš tím odborníkov je neustále v obraze s najnovšími bezpečnostnými trendmi a technológiami, aby sme vám mohli poskytnúť najefektívnejšie riešenia pre vaše špecifické potreby.

Zabezpečenie siete:
Ochrana siete pred neoprávneným prístupom, škodlivým softvérom a inými kybernetickými hrozbami.

Zabezpečenie cloudu:
Zabezpečenie vašich cloudových systémov a aplikácií, aby sa zabránilo narušeniu údajov a neoprávnenému prístupu.

Zabezpečenie koncových bodov:
Ochrana vašich zariadení a koncových bodov pred škodlivým softvérom, vírusmi a inými typmi kybernetických útokov.

Zabezpečenie e-mailov:
Filtrovanie spamu, pokusov o phishing a iných škodlivých e-mailov, aby bola vaša doručená pošta v bezpečí.

Súlad:
Zabezpečíme, aby vaše IT/OT systémy spĺňali zákonom stanovené požiadavky, ako sú:

  • 69/2018 Z.z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti
  • 95/2019 Z.z. – Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Penetračné testovanie:
Simulácia kybernetického útoku na identifikáciu slabých miest vo vašich systémoch a odporúčanie nápravy.

Bezpečnostné poradenstvo:
Naši odborníci vám pomôžu identifikovať slabé miesta a odporučia najlepšie bezpečnostné riešenia pre vašu organizáciu.

Okrem našich služieb ponúkame aj školenia na zvýšenie povedomia o bezpečnosti, aby sme zamestnancov vzdelávali o osvedčených postupoch na udržanie bezpečnosti vašej firmy.

OT bezpečnosť

V našej spoločnosti sa špecializujeme na zabezpečenie priemyselných riadiacich systémov a prostredia prevádzkovej techniky (OT). So zvyšujúcou sa konektivitou priemyselných systémov je nevyhnutné mať zavedenú bezpečnostnú stratégiu na ochranu tejto kritickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami.

Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti so zabezpečením priemyselných riadiacich systémov vrátane programovateľných logických automatov (PLC), systémov dohľadu a zberu dát (SCADA) a iných priemyselných sietí. Rozumieme jedinečným výzvam zabezpečenia týchto prostredí a vieme poskytnúť prispôsobené riešenia, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám.

OT Network Assessment:
Identifikácia slabých miest a hrozieb špecifických pre vaše priemyselné riadiace systémy, odporúčanie najlepších postupov na zabezpečenie vášho prostredia.

Školenie kybernetickej bezpečnosti:
Príprava vášho tímu na identifikáciu a reakciu na kybernetické hrozby vo vašom prevádzkovom technologickom prostredí.

Reakcia na incidenty:
Rýchla reakcia a obnova v prípade incidentu alebo útoku s plánom reakcie na incidenty prispôsobeným vášmu špecifickému prostrediu.

Správa zraniteľností:
Identifikácia a náprava zraniteľností vo vašich systémoch OT, vrátane správy opráv a správy konfigurácie.

Súlad:
Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné ovládacie prvky spĺňali priemyselné normy, ako sú NIST, IEC 62443 a NERC CIP.

Penetračné testovanie:
Simulácia kybernetického útoku na identifikáciu slabých miest vo vašich systémoch a odporúčanie nápravy.

Bezpečnostné poradenstvo:
Naši odborníci vám pomôžu identifikovať slabé miesta a odporučia najlepšie bezpečnostné riešenia pre vašu organizáciu.

Nečakajte na kybernetický útok. Kontaktujte nás ešte dnes a naplánujte si posúdenie zabezpečenia a začnite chrániť svoju kritickú infraštruktúru.