Penetračné testy

Penetračné testovanie, známe aj ako „pentesting“, je simulovaný kybernetický útok na počítačový systém, sieť alebo webovú aplikáciu na vyhodnotenie ich bezpečnosti. Účelom tohto typu testovania je identifikovať slabé miesta, ktoré by útočník mohol zneužiť, a poskytnúť odporúčania na zmiernenie týchto rizík.

V našej spoločnosti ponúkame komplexné služby penetračného testovania, ktoré pomáhajú podnikom chrániť ich citlivé informácie a zabezpečiť súlad s priemyselnými štandardmi. Náš tím expertov používa kombináciu manuálnych a automatizovaných techník na simuláciu skutočných útokov a testovanie účinnosti vašich bezpečnostných kontrol.

Naše služby zahŕňajú:

Externé penetračné testovanie:
Testovanie bezpečnosti vašich externe orientovaných systémov a aplikácií, ako sú vaše webové stránky a verejne prístupné servery.

Interné penetračné testovanie:
Simulácia útoku od interného aktéra, ako je napríklad zlomyseľný zamestnanec, na testovanie bezpečnosti vašej internej siete a systémov.

Testovanie prieniku webových aplikácií:
Testovanie bezpečnosti vašich webových aplikácií s cieľom identifikovať slabé miesta, ako je SQL injection a cross-site scripting.

Bezdrôtové penetračné testovanie:
Hodnotenie bezpečnosti vašich bezdrôtových sietí vrátane Wi-Fi a Bluetooth.

Testovanie priemyslených prvkov:
Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné ovládacie prvky spĺňali priemyselné štandardy, ako sú NIST SP 800-82, NERC CIP a IEC 62443.

Náš tím poskytne podrobnú správu o našich zisteniach vrátane posúdenia rizika spojeného s každou zraniteľnosťou a plánu opatrení na nápravu.

Nečakajte, kým útočník zneužije slabé miesta vo vašich systémoch. Kontaktujte nás ešte dnes a naplánujte si penetračný test a zabezpečte svoje podnikanie.