IT bezpečnosť

Pomôžeme Vašej spoločnoti s impelementáciou, auditovaním a údržbou Next-Generation firewall-ov, systémov proti úniku dát (DLP), IPS/IDS a centralizovanou antivírusouvou ochranou.

Next-Generation firewall (NGFW)

Posledná generácia firewall-ov prinášajú nový pohľad na ochranu sieťovej komunikacie spoločností. Na rozdiel od tradičných firewall-ov, NGFW vykonávajú hlbšiu kontrolu sieťovej prevádzky na vrstve OSI modelu, vďaka čomu pribudli funkcionality ako detekcia aplikácií pomocou signatúr. Neidentifikované signatúry sa ďalej skúmajú pomocou heuristickej analýzy. Next-Generation firewall-y poskytujú dalšie možnosti ochdany dát spoločností, ako napr.

  • Ochrana proti úniku dát (DLP)
  • URL filter
  • Identifikácia používateľov na základe internej IP adresy a pomocou LDAP
  • IPS/IDS ochrana
  • Malware ochrana